Domoszlói Római Katolikus TemplomMűvelődési HázPolgármesteri Hivatal
Ma 2020. szeptember 27. , Adalbert napja van, holnap Vencel napja lesz.

Alapszolgáltatási Központ

Vezető: Buzásné Juhász Zsuzsanna

 Elérhetőségek:

  • 3263 Domoszló, Hunyadi János u. 17.
  • Tel.: 37/365-210/19-es mellék
  • E-mail: idosellatas.domoszlo@gmail.comEz az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet.
  • GPS N 47°49'47.5" E 0220% 07'00.2"

 Az Alapszolgáltatási Központ működéséről röviden

Községünkben a 60-as évek végén hozták létre a szociális alapellátás intézményét Öregek Napközi Otthona néven. Azóta sokféle átszervezésre került sor, az intézmény feladata azonban változatlan: Domoszló község szociális igényeinek összehangolása, a szociális alapellátás széleskörű hozzáférhetőségének megteremtése, a szociális alapellátás minőségi javítása.

Alaptevékenységébe tartozó feladatok: - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítés - Nappali szociális ellátás - Gyermekjóléti szolgáltatás 

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A szociális étkeztetés történhet a központi konyháról elvitellel, vagy az ebéd házhoz  szállításával. Házhoz szállítást az étkeztetésben részesülő akkor igényelhet, ha fekvőbeteg, vagy egészségi állapota ezt indokolja. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik. Családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Nappali ellátás: A hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk  ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra valamint az alapvető higiéniai  szükségleteik kielégítésére,  továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Férőhelyek száma: 45 fő.

A nappali ellátás az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: - munkaszüneti napok kivételével heti öt napon tízórait, uzsonnát és meleg ebédet, -tisztálkodási, mosási szolgáltatásokat,- kulturális szórakoztató programokat,- rászorultság esetén – betegség idejére – az étel napi egy alkalommal való házhoz szállítását és a házi gondozói szolgálatot,- pszichés gondozást és érdekvédelmi tevékenységet.

Az igénylő dönti el, hogy mely szolgáltatásokat veszi igénybe.A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

 

Az intézmény működési rendje:Étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás:

  • Hétfő - Péntek: 07.30-15.30

 

Egyéb az intézményhez kötődő tevékenységek:

Nefelejcs Népdalkör

 Az intézmény keretei közt alakult immár 10 éve a Nefelejcs Népdalkör. Számos községi, kistérségi, megyei és regionális rendezvényen bemutatkoztunk. Szakmai zsűri előtt két alkalommal is a Népzenei Együttesek Országos Minősítésének ezüst fokozatát kaptuk. Működésünk során sikerült elkészíttetni a harmincas évek domoszlói viseletének megfelelő ruházatot. Ez évben szeretnénk méltóképpen megünnepelni ezt a kerek évfordulót.

Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület

2007. óta működik a Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület szintén az Alapszolgáltatási Központ székhellyel. Célunk, hogy valamennyi lehetőséget kihasználjunk a községben élő szépkorúak kulturális, szabadidős tevékenységének segítésére, aktivitásuk fenntartására. Jelenleg 60 tagja van egyesületünknek.Az egyesület elnöke: Vitovszki Sándor.

 

 

 


Iratkozzon fel hírlevelünkre, adja meg az email címét!
 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Programok | Hírek | Közérdekű címek
2011-2020 © Domoszló Község Önkormányzatának hivatalos oldala